Tên dự án: Văn Khê Cinema

 Vị trí: Văn Khê, Hà Đông

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Năm thiết kế: 2011

 Chủ chì : NKB, Francoi, Đ.T.Dương