+ Tên dự án:  TT TDTT Bình Dương

+ Vị trí: Bình Dương – TP Hồ Chí Minh

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2017

+ Chủ chì : KTS, Nguyễn Quỳnh Oanh, Nguyễn Trường Giang