+ Tên dự án: Sân Vận Động Nam Đinh

+ Vị trí: TP Nam Định

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Năm thiết kế: 2009

+ Chủ chì : KTS Đ.T.Dương