Tên dự án: Nhà Hát Thái Nguyên

 Vị trí: Thái Nguyên

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Năm thiết kế: 2009

 Chủ chì : KTS Đ.T.Dương