Tên dự án: Nhà Hàng Bình Châu

 Vị trí: Vũng Tàu

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Năm thiết kế: 2010

 Chủ chì : KTS Đ.T.Dương