+ Tên dự án:  CC C37 Bắc Hà

+ Vị trí: Lê Văn Lương – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2015

+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Hoàng Minh Tiến