Tên dự án: Proposed unit 2
Vị trí: Carlsson court, Australia
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2014
Chủ chì : D.T designs, P.T.Huyền, Đ.T.Dương