Tên dự án: Ms Hồng
Vị trí: Tây Hồ, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2010
Chủ chì : KTS. P.M.Thắng, Đ.T.Dương