Tên dự án: Ms NHUNG VILLA
Vị trí: Nam Thăng Long, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đang hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. P.M.Thắng, Đ.T.Dương