+ Tên dự án: Mr Thanh
+ Vị trí: Hồ Chí Minh
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2010
+ Chủ chì : NKB, KTS. Đ.T.Dương