Tên dự án: Mr Nam

 Vị trí: Quảng Ninh

Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

Tình trạng: Đã hoàn thiện

Năm thiết kế: 2014

Chủ chì : KTS. P.M.Thắng, Đ.T.Dương