Tên dự án: Mr Nam
Vị trí: Quảng Ninh
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2014
Chủ chì : KTS. P.M.Thắng, Đ.T.Dương

T