+ Tên dự án:  Mr Jane’villa

+ Vị trí: Australia

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương