+ Tên dự án: Jontian Group
+ Vị trí: Esmond, Australia
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2014
+ Chủ chì : Intrax, P.T.Huyền, Đ.T.Dương