+ Tên dự án:  Co Dung’Villa

+ Vị trí: Ba Vì – Hà Nội

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

+ Tình trạng: Đang hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2016

+ Chủ chì : KTS, Đặng Minh Hải