Tên dự án: CCCC Royal City R1
Vị trí: 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2015
Chủ chì : KTS. Phạm Quang Hưng