Chủ đầu tư: Công ty Tatsumi Vietnam
Địa điểm: Tòa nhà Ford Thăng Long 105 Láng Hạ
Quy mô: 100m2
Hoàn thiện: Tháng 10 năm 2016
Tổng mức đầu tư: 180 Triệu
Người tham gia: Nguyễn Trường Giang, Đoàn Văn Hợp, Phùng Đắc Sinh
Thiết kế & Thi công: Tín Cường
Nhiệm vụ: Thiết kế và thi công cải tạo không gian làm việc cho 10 người