+ Tên dự án: RITZ’ SHOP
+ Vị trí: 37 Phố Huế
+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công nội thất
+ Tình trạng: Đã hoàn thiện
+ Năm thiết kế: 2017
+ Chủ chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Nguyễn Văn Chiến