+ Tên dự án: Kmark

+ Vị trí: The Gadren

+ Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế và thi công

+ Tình trạng: Đã hoàn thiện

+ Năm thiết kế: 2013

+ Chủ chì : KTS. Đ.D.Linh, Đ.T.Dương