0908021985

backtotop

MR TRUNG

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

 Tên dự án: Mr Trung'House

 Vị trí: Hà Nội

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2012

 Chủ chì : KTS. Đào Thành Trung, Đoàn Tùng Dương