0908021985

backtotop

POROPOSED UNIT 2

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

Tên dự án: Proposed unit 2

 Vị trí: Carlsson court, Australia

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2014

 Chủ chì : D.T designs, P.T.Huyền, Đ.T.Dươ