0908021985

backtotop

MR. TÂM' HOUSE

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

TỔNG QUAN

Tên dự án: Mr Tâm'House
Vị trí: Thạch Thất
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2009
Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Đỗ Đức Tâm