0908021985

backtotop

Mr. Hải's House

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

TỔNG QUAN

Tên dự án: Mr Hai'House
Vị trí: Nam Định
Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế
Tình trạng: Đã hoàn thiện
Năm thiết kế: 2010
Chủ chì : KTS. Đoàn Tùng Dương, Trần Hồng Anh