0908021985

backtotop

CHUNG CƯ 12.05 SEASONS AVENUE

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

+ Tên d án: S12.05 Seasons Avenue

+ V trí: S1 Seasons Avenue, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông

+ Nhim v: Hoàn thành thiết kế và thi công ni tht

+ Tình trng: Đã hoàn thin

+ Năm thiết kế: 2018

+ Ch chì : KTS, Đoàn Tùng Dương, Hoàng Minh Tiến, Đặng Đức Phương, Diễm Hà