0908021985

backtotop

BLENHEM

Click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn hơn

 Tên dự án: Murrumbeena

Vị trí: Blenheim, Australia

 Nhiệm vụ: Hoàn thành thiết kế

 Tình trạng: Đã hoàn thiện

 Năm thiết kế: 2014

 Chủ chì : Joe, P.T.Huyền, Đ.T.Dương